HR Business Partner jako nejdůležitější pozice v Human Resources.

HR Business Partner je pozice, která nesmí chybět v žádném moderním HR oddělení. Takové oddělení je obvykle rozdělené na Front Office, Back Office a Centers of Excellence. A HR Business Partner je ten, kdo funguje jako styčný bod mezi HR a interním klientem; není to ovšem přenašeč pošty, je to pozice, která zajišťuje komplexní implementace HR řešení na straně klienta. To je popis pozice v kostce, ale o čem je jeho či její práce?

Skutečný HR Business Partner je člověk, který má mnoho let praxe v HR, ale i jinde v byznysu. Obvykle má i zkušenosti s vedením týmu a zažil několik krizových situací, na kterých se obecně každý HR člověk učí nejvíce. Stejně jako každý manažer, který musel zvládnout zásadní krizi ve svém oddělení. Je takový, že si nejdříve sesbírá nutná fakta, než se pustí do řešení. A je ochoten svůj návrh podrobit diskuzi a případně jej i zásadně upravit, aby vyhovoval potřebám a zadání interního klienta.

Pro interní klienty je výhodné mít jediného styčného důstojníka v Human Resources. On je zodpovědný za to, že klient dostane nazpět to, o co žádal. Navíc, dobře svého klienta zná a pohybuje se mezi jeho lidmi, takže si dokáže představit, co klient požadavkem opravdu myslel. Výborný HR Business Partner dokonce nabídne řešení ještě dříve, než klient dokáže formulovat požadavek. A to jen proto, že si umí představit, co klienta opravdu trápí.

HR Business Partner sdílí cíle a zodpovědnost se svým interním klientem. To je velká změna oproti minulosti, protože to boří čínské zdi mezi útvary ve firmě. Už to není o hře na my a vy. Je to o tom, jak společně dosáhnout našich cílů a být úspěšní – společně.

Sdílené cíle nutí HR Manažera, aby se věnoval tomu, co se u klienta opravdu děje. Nutí ho to, aby netrávil čas ve své kanceláři, ale aby trávil svůj čas s lidmi. Musí jim velmi dobře naslouchat, aby si získal jejich důvěru. Důvěra je totiž pro práci HR Business Partnera klíčová. Nikdo nebude chtít pracovat s někým, o kom se říká, že je to bonzák, který hlásí každý problém.

Tím, že klienta dobře zná, dokáže zařídit, aby každý nový zaměstnanec dobře zapadnul do týmu. Vybírá si z kandidátů, které předtím našel recruiter. Dělá rozhodnutí o náboru společně s manažery a má právo veta. Je to ten člověk, který klade ony HR otázky, na které jsou složité odpovědi, protože žádná není správná a do každé situace se hodí jiná.

Zajišťuje, že zásadní HR procesy u interního klienta probíhají v pořádku. Dohlíží, že všichni mají stanovené cíle, které jsou v souladu s byznysovou strategií. Občas manažery vyzve, aby je upravili, protože nejsou dostatečně specifické a nemusí firmě nijak pomáhat při její cestě za lepší budoucností.

A jako správný styčný důstojník se stará o to, aby Human Resources dodávalo řešení, která jsou pro interního klienta užitečná. Není to prostě náborář převlečený do jiného obleku, je to opravdový Key Account, který žije se svými klienty. A na jejich hodnocení záleží jeho budoucnost v HR.