HR Strategie

Dnes je každý mítink v práci strategický. Nikde se neřeší operativa, ta se děje tak nějak sama od sebe. Strategických schůzek je ovšem plno, protože nám to dodává pocit, že ovlivňujeme budoucnost. Je tu jedna velká pravda – strategii nastavuje ve firmě pár lidí, ostatní ji poté takticky vykonávají. Strategie je to, co ostatní závidí těm top manažerům, protože oni určují směr, kterým se organizace vydá. Stejné je to s HR strategií. Nastavuje ji úzký tým, který je navíc omezen tím, čeho chce dosáhnout byznysová strategie.

Není korporace, která by si nestanovila svou HR strategii. Nastavit ji není těžké, pokud se užijí generická byznysová hesla, která dávno ztratila svůj obsah (a nikdo tam už ani žádný obsah nehledá, jenom je očekáváme v každé PowerPointové prezentaci). Takovou strategii, která pro nikoho nic neznamená a všichni mohou dělat to samé, co dělali doposud. Strategie, za kterou chybí taktická a plánovací složka, a dokonce ji chybí i napojení na celkový obrázek organizace. Nastavit HR strategii, která firmu posune vpřed, to je těžký úkol a ne každý ho svede, protože je o odvaze měnit věci a dělat firmu lepší a konkurenceschopnou.

Často narazíme na plytkou HR strategii, pro kterou nikdo nedýchá. Human Resources stráví nekonečné množství hodin vytvářením prezentace, která se jednou ukáže na zasedání představenstva, jednou se ukáže zaměstnancům a poté spokojeně usne vytištěna na křídovém papíře ve stole pana či paní ředitelky oddělení lidských zdrojů. Nikoho totiž nechytne za srdce, protože jí chybí příběh a urgence.

Výborné HR oddělení ani žádnou vlastní strategii nemá. Je to totiž umění leadershipu, jak zakomponovat práci s lidmi do celkové byznys strategie. Pouze potom se stanou věci okolo řízení lidí, inovací a kontinuálního zlepšování agendou pro všechny zaměstnance a manažery ve firmě. Pokud je HR strategie izolovaná, je na to HR oddělení samo, protože to je jejich dokument, to není nic pro nás. Tak se na to budou dívat ostatní manažeři ve firmě.

Mnohdy podceňujeme roli a důležitost strategie v našich životech. A přitom i my sami jsme si na začátku stanovali nějakou strategii, kdy budeme spokojení se svým životem. A následně jsme si stanovali strategický plán, co potřebujeme dosáhnout, abychom jednou došli do cíle. S firemní strategií je to hodně podobný příběh.

Kriticky se podíváme na firmu, zhodnotíme její silné i slabé stránky, podíváme se na trh kolem nás, odhadneme trendy a řekneme si, v jaké firmě bychom za nějakou dobu chtěli pracovat. Je to fáze snění, ale pomůže nám vytvořit příběh, pro který se vyplatí zaměstnancům pracovat jinak a lépe.

O čem jiném, než o novém produktu a lidech ve firmě by taková nová strategie měla být? Produkt je moc fajn, ale vymyslí ho jenom zaměstnanci, nedá se koupit jako hotová dodávka od nikoho na trhu. Stejně tak jenom spokojený a motivovaný zaměstnanec bude ochoten firmě věnovat i kousek svého srdce. A jen tak se povede, aby firma byla lepší, než konkurence na trhu.

O čem tedy nakonec HR strategie je? Je to strategický dokument, jak dosáhnout požadovaného cíle. Co se musí udělat pro zaměstnance a jak jim firma pomůže. Jaké kompetence ve firmě chybí a jak se doplní. Jaké systémy se budou v HR používat pro řízení lidí. Jak budou fungovat manažeři. A jak se musí upravit firemní kultura, aby to celé fungovalo.

A taky obsahuje příběh, který chytne zaměstnance za srdce. Nikdo nechce mluvit o grafech, analýzách a akčních plánech. Všichni ovšem chtějí vyprávět zajímavý příběh, který posluchače zaujme. A když si řeknou, že by chtěli něco podobného, tak tím lépe.