Human Resources

Lidské zdroje (takový umělý český překlad Human Resources nebo prostě jenom HR) jsou zodpovědné za nastavení a výkon jednotných pravidel a postupů pro řízení lidských zdrojů ve společnosti. Starají se o externí obrázek společnosti na trhu práce a zajišťují, aby volné pozice byly obsazeny vhodnými uchazeči o zaměstnání. Úzce spolupracují s vedením společnosti při formulování podnikové strategie a stanovují strategické cíle v oblasti řízení zaměstnanců. Starají se o různé skupiny zaměstnanců a vyvíjení programy pro talentované zaměstnance, aby měla společnost zajištěnou budoucnost. A nakonec, udržují osobní složky a zajišťují, abychom dostali včas a řádně zaplaceno za odvedenou práci.

Jak se pozná dobré řízení lidských zdrojů?

V moderní společnosti je jasně viditelný rozdíl mezi výbornou a špatnou firmou. Mnohdy jsou to právě Lidské zdroje, které se zásadně podílí na úspěchu či neúspěchu organizace. Výborná firma dokáže inovovat své služby a produkty, tak aby neustále poskytovala přidanou hodnotu svým klientům. Stará se o klienty a i v obtížných podmínkách dokáže neustále růst. Naopak, špatná firma mnohdy své klienty drží pouze silou smluvní dokumentace, nestará se o rozvoj svých produktů a celkově stagnuje. Stejně lze rozeznat i přístup k zaměstnancům. Výborná firma zaměstnance motivuje, aby stále nacházeli nové cesty, jak udělat produkty lepší. Špatná firma mnohdy jenom reaguje na změnu externích podmínek a zaměstnance bere jenom součást rozvahy.

Konkurenceschopnost a inovace jsou hlavním zdrojem úspěchu moderní firmy. Technologie dokáží nahradit mnohé, ale pouze firma s inovacemi může aktivně posilovat svůj podíl na trhu. Taková společnost je konkurenceschopná a reaguje na kroky konkurence (a občas nutí i konkurenci reagovat na své nové produkty). Oddělení Human Resources se stará o to, aby manažeři inovace podporovali a zaměstnance vedli k tomu, aby při své práci zdravě riskovali (podtrhuji slovo zdravě).

Inovacím a kreativitě se daří pouze ovšem ve zdravé firemní kultuře. Ona definuje, jak firma pracuje, jak se rozhoduje a jaké mají zaměstnanci opravdu role a zodpovědnosti. Někdy může být v přímém konfliktu s tím, co firma o sobě hlásá. Avšak, ona firemní kultura si vždy najde cestu, jak porazit ostatní procesy a procedury ve firmě. Lidské zdroje se starají, aby se firemní kultura rozvíjela správným směrem. A vždy musí začít nahoře, protože i ryba smrdí od hlavy.

Co oddělení Human Resources dělá?

Hlavní rolí oddělení Human Resources je starost o úspěšnou budoucnost firmy. Inovace v oblasti produktů nechává na starosti ostatním, ale stará se o to, aby firma měla dost správných lidí v pravý okamžik, aby dokázala naplnit svou strategii.

Oddělení se stará o to, aby v případě, kdy společnost realizuje podstatné změny, všichni věděli, kde je jejich místo a jaká jsou nová očekávání. Pomáhá zaměstnancům, aby získali nové dovednosti. Nakonec, Lidské zdroje se také starají, aby firma měla náhradníky za klíčové zaměstnance (a nejdříve musí vědět, kteří zaměstnanci jsou opravdu ti klíčoví). Bez připravených zaměstnanců a dobrého plánu se jednou růst každé firmy zastaví.

Human Resources mluví do pravidel, jak by měla firma fungovat. Nastavuje pravidla, jak se budují ve firmě nové týmy a jaká pravidla musí dodržovat ty existující. Tím příspívá k tomu, aby byla společnost snáze čitelná pro zaměstnance a mezi tými vládla spravedlivá soutěživost. Pro vedení společnosti se tím navíc i zajistí, že firma vynakládá účelně své peníze, kterých je vždy málo.

Lidské zdroje se starají, aby každá pozice ve společnosti měla své místo, neduplikovaly se zbytečně procesy a zodpovědnosti. Také se starají, aby každý zaměstnanec dostal svůj obecný popis práce a jasně věděl, jaká základní očekávání firma a ostatní zaměstnanci ve firmě mají. Schválně píšu o základních zodpovědnostech, protože dnes nedokáže žádná firma jasně a přesně definovat všechny zodpovědnosti. Svět kolem nás se mění rychleji, než dokážeme neustále upravovat všechny popisy práce.

Dalším stěžejním procesem je nábor těch nejlepších zaměstnanců. A to nábor jak externí, tak i interní. Oba dva jsou pro moderní firmu stejně důležité. Vše začíná péči o pozici firmy na trhu práce, jak ji vnímá okolí a komunity, které jsou důležité. Úspěšná firma s dobrou pověstí na trhu práce na neocenitelnou konkurenční výhodu, protože má více uchazečů na každou z nabízených pozic. Taková firma podporuje své zaměstnance, aby doporučovali uchazeče z řad svých prověřených přátel. Lidské zdroje vytváří nástroje a postupy, aby byla firma na trhu práce vidět, panovalo široké povědomí o její firemní kultuře a o obecném přístupu k práci a k řešení problémů.

Výborná firma se věnuje řízení výkonnosti zaměstnanců. Tím není míněno pravidelné, formální roční hodnocení výkonu zaměstnanců. Je to o nastavení jasných očekávání a stanovení cílů, které posouvají firmu vpřed. Pokud zaměstnanci vědí, jaké jsou minimální standardy, pak je i plní. Firma, která toleruje nízký výkon a nijak na něj nereaguje, musí za každý krok navíc platit hříšné peníze.

A nakonec je tu péče o talentované zaměstnance. Výborná firma se stará o své know-how a vyvíjí specializované programy, jak rozvíjet zaměstnance, aby jejich hodnota na trhu práce průběžně rostla. A samozřejmě se snaží takové zaměstnance i chránit před konkurencí. To ovšem znamená, že musí nabízet talentovaným zaměstnancům jasnou perspektivu. Nikdo nechce na první povýšení čekat deset let.

Je Human Resources jen pro korporace?

Často je slyšet výtka, že Human Resources je dobré jenom pro korporace, že menší a malé firmy žádné sofistikované praktiky, jak řídit lidi nepotřebují. Je to velký omyl. Největší zlo se obvykle páchá v menších firmách, většinou navíc pouze z neznalosti.

I středně velká firma si musí zajistit svou budoucnost. A to bez správného řízení lidských zdrojů nejde. Pan majitel může sice znát všechny zaměstnance osobně a oslovovat je jménem, ale jednou dojde do bodu, kdy bude potřebovat předat podnik do dobrých rukou. A ony ruce nemusí být po ruce, protože na to nikdo nemyslel.

Dobře fungující oddělení Řízení lidských zdrojů zajištuje férový a jednotný přístup ke všem zaměstnancům a tím pomáhá manažerům řídit jednotlivé týmy ve společnosti. Ať je firma malá nebo velká, vždy je nutná spolupráce a rozdělení zaměstnanců do týmů.

I malá firma má priority v oblasti řízení lidských zdrojů, které potřebuje řešit. A dobrý HR manažer společně s ředitelem firmy definuje klíčové priority pro Lidské zdroje, které podporují celkovou byznys strategii (i malá firma musí myslet na moment, kdy se stane firmou větší a nakonec i firmou velkou).