Human Resources a sociální média

Nedílnou součástí práce lidských zdrojů byla odnepaměti interní i externí komunikace. Vždy jsme ovšem trpěli tím, že nám chyběla cílená možnost komunikace s vybranými a dobrovolnými skupinami zaměstnanců. Bombardovali jsme celou firmu plošnými sděleními, z nichž většina nebyla pro valnou většinu zaměstnanců nijak zajímavá. Sociální média jsou pro Human Resources revoluční nástroj, se kterým se můžeme dostat blíže k cílovým komunitám a vést smysluplný dialog. Ovšem pozor, sociální média v HR nejsou o vyzobávání životopisů na LinkedIn, jak se často v naší malé kotlině prezentuje a chápe. Human Resources a sociální média patří k sobě a mohou si navzájem pomoci.

Sociální média jsou dalším významným evolučním krokem v rozvoji Internetu (kdo si dnes vzpomene na Web 2.0 s jeho velkými tlačítky a nápisem beta úplně na všem). Jejich celkový přínos bude řádně zhodnocen až v nedaleké budoucnosti. Dnes je to ovšem platforma jakou si může Human Resources Manažer jenom přát. Je to základna, která propojuje lidi kolem jejich společných přátel a zájmů. Pro Human Resources je to velká výzva, která může práci Lidských zdrojů posunout o notný kus kupředu. Jen musíme najít ten správný model, jak se sociálními médii pracovat a mít z toho oboustranný prospěch.

Řízení lidských zdrojů není statická disciplína, jako jsou například Finance. Tam už bylo téměř vše vymyšleno a není příliš prostoru pro novinky. Pokud počítáme návratnost projektu, použijeme postup, který někdo vymyslel před drahnou dobou. Pro inovace tu není velký prostor (pokud nechceme aplikovat nějakou formu kreativního účetnictví). Oproti tomu v Human Resources se neustále objevují nové moderní postupy, které se buď uchytí anebo zapadnou (a nikdo to nedokáže přesně odhadnout dopředu). To je důvod, proč jsou pro Human Resources sociální média tak důležitá.

Human Resources a komunikace

Nepanuje zcela jasno, zda má být HR zodpovědné za komunikaci ve firmě. Každá na to jde trochu jinak, ale v každém případě je vždy Human Resources významným interním klientem pro komunikátory. Máme totiž zaměstnancům co říct.

Pokud potřebuje management firmy poslat nějaké sdělení, většinou požádá Human Resources, aby připravilo sdělení. A pak si musí vybrat – poslat to všem a nebo to neposlat skoro nikomu. Pak je tu samozřejmě ještě kaskádová komunikace, která je ovšem bolestivá ve většině firem. Jediné, co se šíří samo od sebe jsou drby a důvěrné informace, které nemá nikdo vědět. Ty mají totiž punc zajímavosti, a proto se šíří tak nějak samy.

Dát něco vědět všem není vůbec snadné. A Human Resources používá pomůcky jako škola v 19. století. Máme nástěnky, popsané zdi, interní časopisy, nepřehledný Intranet a emaily. A nakonec stejně nikdo nic pořádně neví, protože trpí selektivní slepotou.

Každopádně, sociální média představují výbornou možnost, jak komunikovat s přesnějším zásahem. Jak poslat zprávu jenom těm, které opravdu jenom zajímá. A jak se vyhnout emailu. Email je totiž mor (a vím, jak se mi ulevilo, když se mi emaily, kde jsem jenom v kopii zobrazují tak světle šedé, až jsou téměř bílé).

Jak využít sociální média v HR

Lidské zdroje jsou přirozený uživatel sociálních médií. Ovšem pouze v případě, kdy se sociálním médiím otevře celá firma. Jedno oddělení jaro nedělá. Pokud se firma rozhodne, že chce svou interní i externí komunikaci posunout na vyšší úroveň, musí to udělat jako celá organizace. Není možné, aby jedno oddělení komunikovalo jinak než ostatní.

Výborné oddělení Lidských zdrojů je vždy propojené interně i externě a má hodně interakcí se zaměstnanci i s externím světem. Ať už to jsou uchazeči o zaměstnání a nebo různí dodavatelé. Human Resources má každý den hodně příležitostí, jak udělat obrázek o firmě lepší (a nebo horší, to záleží čistě na úhlu pohledu).

Sociální média umožňují přesně cílit komunikaci z HR na skupiny, které mají o sdělení opravdový zájem. Lidské zdroje by měly podporovat vytváření interních komunit, které se sdružují kolem společných zájmů. Neměly by se tvořit podle jednotlivých oddělení, měly by se tvořit kolem procesů a zájmových oblastí. Jen tak může HR poslat zprávu těm, které opravdu zaujme a zasáhne.

Human Resources by mělo podporovat propojování interních a externích zájmových skupin. Nicméně musí pracovat s oddělením IT na informační bezpečnosti. Všichni si musí být vědomi toho, že jsou věci veřejné a jsou informace, které mohou mít pro konkurenci cenu zlata. A toho je málo a je třeba ho pečlivě chránit.

I výborný uchazeč o práci si vybere raději firmu, o které se dozví většinu informací z veřejných zdrojů. Pokud najde zmínky o tom, jak jsou zaměstnanci zapojeni do dění kolem firmy a že se nevěnují pouze generování dodatečného zisku.

Sociální média představují šanci, jak dělat řízení lidských zdrojů lépe. Teď už je to pouze na nás, abychom se této šance chopili.